נדל"ן

  • שיפוץ במוסקבה עד 2020

    נושא הדיור מעניין עבור רבים מתושבי הבירה. לאחר אימוץ תוכנית ההריסה "חרושצ'וב" נושא זה החל להדאיג את מוסקוביים עוד יותר, שכן שיפוץ במוסקבה עד 2020 ישפיע על כמה אלפי משפחות. רקע התחלנו לדבר על הריסת בניינים בני חמש קומות בשנות ה -90 של המאה שעברה, כאשר יו היה עדיין ראש עיריית הבירה ...
  • מחירי הנדל"ן בשנת 2020

    האם מחירי הנדל"ן יירדו בשנת 2020: תחזיות האנליסטים עד כה מכוונות להוריד את הביקוש מאשר בעלות המ"ר. עקב שינויים בחקיקת הבנייה, צפויה עליית מחירים. אך הביקוש יושפע גם מעלייה בשיעור המע"מ (עלייה בעלות חומרי הבניין) וכן מגידול בריבית האשראי. ...
  • הריסת בניינים בני חמש קומות במוסקבה בשנת 2020

    בקרוב מאוד פניה של מוסקבה ישתנו באופן דרמטי. העיר יהרסו בתים שנבנו בשנות 50-60 השנים של המאה שעברה. שיפוץ בבירה יתבצע על פני מספר שנים. תושבי הדיור המיושנים מעוניינים בפרטים רבים הקשורים לתהליך זה, במיוחד הריסת בניינים בני חמש קומות במוסקבה בשנת 2020. ...